เข้าร่วมเเบ่งปันข้อมูล สำหรับการตรวจประเมินในพื้นที่ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธา…

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย“

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี (DISAC Suratt…

อ่านเพิ่มเติม