พบปะผู้นำชุมชนแรงงานข้ามชาติ พื้นที่ระนอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายเเกนนำเเรงงานข้ามชาติ พื้นที่ระนอง ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มเเข็งด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยพวกเขาจะช่วยเหลือ ส่งต่อ และจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การใช้ชีวิตในชุมชน ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข็มเเข็งภายในชุมชนของพวกเขาเอง ให้สามารถทำงานและดำรงอยู่ในประเทศไทยอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ