ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นร่วมกับเรา

แบบฟอร์มการบริจาค

Donation Form (#3)

ช่องทางการบริจาค

บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ สาขาย่านยาว-ตะกั่วป่า
ชื่อบัญชี "มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี (ศูนย์สังคมพัฒนา)"
เลขที่บัญชี 435-038963-3