Get Adobe Flash player
องค์กรทุนคาริตัสสเปนเยี่ยมเยียนติดตามงานโครงการ  ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สังคมพัฒนาฯ สนับสนุนเครื่องมือประกอบอาชีพกลุ่มอวนบ้านเกาะชัย อ.ปากพนัง ระนอง : ให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเกิดและการบังคับใช้ พ.ร.ก. บริหารการจัดการแรงงาน 2560 สนับสนุนอุปกรณ์กลุ่มอาชีพสานตะกร้า บ้านไสหญ้าหวาย ระนอง : ให้ความรู้และรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ระนอง : ผลักดันให้เกิดเครือข่ายแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดระนอง สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำขนมลา หมู่บ้านหอยราก

องค์กรทุนคาริตัสสเปนเยี่ยมเยียนติดตามงานโครงการ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม2560

สนับสนุนเครื่องมือประกอบอาชีพกลุ่มอวนบ้านเกาะชัย อ.ปากพนัง

ระนอง : ให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเกิดและการบังคับใช้ พ.ร.ก. บริหารการจัดการแรงงาน 2560

ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม2560

สนับสนุนอุปกรณ์กลุ่มอาชีพสานตะกร้า บ้านไสหญ้าหวาย

ระนอง : ให้ความรู้และรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ระนอง : ผลักดันให้เกิดเครือข่ายแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดระนอง

ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม2560

สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำขนมลา หมู่บ้านหอยราก

จดหมายข่าวฉบับล่าสุด

IMAGE ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม2560 กลุ่มอาชีพทำขนมลา
หมู่บ้านหอยราก หมู่ 2 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่นี้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเช่นกัน ชาวบ้านมีอาชีพรับจ้างทำขนมลา รายได้วันละ 300 บาท ในหนึ่งปีได้ทำเพียง 4 เดือน... Read More...
IMAGE ระนอง : ผลักดันสร้างกลุ่มเครือข่ายแรงงานในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สาขาระนอง จัดประชุมตัวแทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ เพื่อสร้างพื้นที่ในการทำงานร่วมกันในนาม CBOs Ranong Network... Read More...
IMAGE ระนอง : ให้ความรู้และรณรงค์งานต่อต้านการค้ามนุษย์แก่ชุมชน
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่ระนอง ได้รับเชิญจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพชายระนอง... Read More...
IMAGE ฟื้นฟูอาชึพกลุ่มสานตะกร้า บ้านไสหญ้าหวาย
หมู่บ้านไสหญ้าหวาย หมู่ 7 ต.หินตก อีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เดิมชาวบ้านมีอาชีพรับจ้างกรีดยาง แต่หลังจากน้ำท่วมหนัก... Read More...
เมื่อพระสันตะปาปาฟรังซิส ใช้เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย วิพากย์ทุนนิยมร่วมสมัย
ก่อนที่จะพิจารณาสิ่งที่พระสันตะปาปาฟรังซิส  ผู้นำศาสนจักรคาทอลิกคนปัจจุบัน เริ่มใช้บทบาทในฐานะผู้นำทางศาสนา  วิพากษ์ทุนนิยมร่วมสมัยในสังคมปัจจุบัน ... Read More...
IMAGE บทบาทพระศาสนจักรในการร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคใต้
การค้ามนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แท้จริงแล้วมีมานานนับพัน ๆ ปี ดูจากประวัติศาสตร์มนุษยชาติ จะมีการทำสงครามกัน และผู้ชนะก็นำเชลยสงครามไปเป็นทาส... Read More...
IMAGE อุทกภัยภาคใต้ 2560
เป็นที่ทราบกันแล้วว่าอุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธาร หรือทางน้ำ... Read More...
IMAGE สภาผู้นำวิถีธรรมวิถีไทยบ้านหัวลำภู
ในยุคสมัยที่สังคมไทยกำลังตื่นตัวเดินหน้าปฎิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการปฎิรูปในระดับมหภาค... Read More...

DISAC Surat on facebook

visitors counter

1266571
today
yesterday
this week
this month
all
2096
1698
6744
52735
1266571

Your IP: 54.158.217.43
Server Time: 2017-08-23 16:44:00