Get Adobe Flash player

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สงขลา

ภูเก็ต : มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนและเสื้อผ้าแก่เด็ก ๆ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยา

ภูเก็ต : ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต : ส่งมอบเงินจากการระดมทุนให้ รพ.วชิระภูเก็ต

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ธานี และแผนกยุติธรรมและสันติ

ภูเก็ต : จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ และอาสาสมัคร

พังงา : รณรงค์สิทธิ และการป้องกันการค้ามนุษย์

IMAGE พังงา : รณรงค์สิทธิเด็กและการป้องกันการค้ามนุษย์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก
30 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำจังหวัดพังงา ร่วมรณรงค์สิทธิและการป้องกันการค้ามนุษย์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก Read More...
IMAGE ภูเก็ต : พัฒนาศักยภาพแกนนำและอาสาสมัคร
20 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับคณะศรีชุมพาบาล และเครือข่ายแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมแกนนำและอาสาสมัคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม... Read More...
IMAGE พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ฯ และ ยส.
ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่แผนกยุติธรรมและสันติ เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านพรตะวัน... Read More...
IMAGE ภูเก็ต : ระดมทุนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต
10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายแรงงาน ตั้งเต็นท์บริการน้ำดื่มให้กับพี่น้องแรงงานเมียนมาร์ที่มาใช้บริการ One Stop Service ณ... Read More...

วิสัยทัศน์

สังคมที่เป็นธรรม

เป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย

พันธกิจ

อุทิศตนด้วยรัก
สานเสวนาสู่สังคมที่เป็นธรรม

สนับสนุนการดำเนินงาน

 

ชื่อบัญชี มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี(ศูนย์สังคมพัฒนา)
บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านยาว-ตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 435-0-38963-3

** กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาที่
โทรสาร (+66) 76406476 หรือ
e-mail : projectsuratdiocese@gmail.com
พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
เพื่อการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

visitors counter

2013954
today
yesterday
this week
this month
all
351
4935
8140
53211
2013954

Your IP: 54.198.77.35
Server Time: 2018-07-18 15:27:12

DISAC Surat on facebook