กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเเรงงานข้ามชาติประจำเดือน พื้นที่ภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 8 พ.ค 66 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ภูเก็ต ร่วมเยี่ยมเยียม…

อ่านเพิ่มเติม