ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อการโยกย้ายถินฐานแบบไม่ปกติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 8 มกราคม 2567 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พร้อมกับตัวแทนผู้นำแรงงานข้ามชาติพื้นที่ภ…

อ่านเพิ่มเติม