เวทีเสวนา การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ภูเก็ต ได้เข้าร่วมเวที…

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นที่ฐาน สิทธิเด็กและการป้องกันการค้ามนุษย์

วันที่ 10 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ …

อ่านเพิ่มเติม