ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมให้กับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ เรื่องการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน โทษภัยของสารเสพติด และการใช้สื่อออนไลน์แบบสร้างสรรค์

01-24-ระนอง วันที่ 24-25 มกราคม 2565 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมให้กับบุตรหลานแรงง…

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดกิจกรรมจิตวิทยา-สังคม ให้กับผู้เข้ารับบริการ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ระนอง

01-17-ระนอง วันที่ 17 มกราคม 2565 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดกิจกรรมจิตวิทยา-สังคม ให้…

อ่านเพิ่มเติม