อบรมความรู้กฎหมายเเรงงาน เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และบังคับใช้เเรงงาน

วันอาทิตยที่ 14 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ภูเก็ตเข้าพื้นที่ชุมชนสามกอง อบรมให้ความรู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรง และแนวทางขั้นตอนดำเนินเอกสารประจำ ให้กับกลุ่มผู้นำจิตอาสาชุมชนบายพาสและสามกอง  เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ