จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วันศุกร์ที่12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่จังหวัดพังงา  ได้นำเยาวชนบุตรหลานแรงงาน  เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ “โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น”เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด มูลนิธิบ้านธารน้ำใจและมูลนิธิส่องสว่าง โดยการบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในพื้นที่สาธารณะชายหาดสวนห้า บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีชื่อเสียงในอำเภอตะกั่วป่า รวมทั้งมีการให้ความรู้และลงมือปฏิบัติการแยกประเภทของขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้บุตรหลานแรงงานฯได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนคนไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ