กลุ่ม Myanmar Women Network in Phuket ร่วมจัดงานบุญชุมชน

วันที่ 14 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมเตรียมสถานที่ อาหาร และร่วมงานบุญชุมชน Myanmar Women Network in Phuket  ณ ชุมชนแพแสง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มได้จัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานบุญประจำปีของชุมชนและร่วมกิจกรรมในช่วงเย็น

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ