CBO กลุ่ม Super Cheap จัดงานบุญฟังเทศน์ สถาปนาองค์พระเจดีย์

วันที่ 10 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่วัดโฆษิตวิหาร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกลุ่ม Super Cheap ได้มีการปรึกษาหารือเรื่องงบประมาณ การเตรียมอาหาร รถรับส่งแขกผู้มาร่วมงานบุญ โดยงานจัดขึ้นในเย็นวันที่ 10 มกราคม 2567 มีการจัดงานฟังเทศน์ธรรมมะ โดยพระสังฆราชเมียนมาร์ และงานสถาปนาองค์พระเจดีย์ เทพทันใจ โดยพระสังฆราชเมียนมาร์ ในวันที่ 14 มกราคม 2567 ณ วัดโฆษิตวิหาร จังหวัดภูเก็ต

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ