เวทีเสวนา การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ภูเก็ต ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา “การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซด์ จังหวัดภูเก็ต

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ