เยี่ยมเยียนกลุ่มพี่น้องเเรงงานข้ามชาติ พื้นที่พังงา

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567 พี่น้องเเรงงานกลุ่มจิตอาสาพี่น้องลูกเรือประมงบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา  ได้วางเเผนและพูดคุย เพื่อเตรียมงานบุญประจำปีที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการทำเสลี่ยงพระพุทธรูปสำหรับงานลากพระ การหาพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานบุญ และมีการสมทบปัจจัยเข้ากลุ่มประจำเดือนเพื่อรวบรวมนำไปเตรียมงานต่อไป
 
วันที่ 9 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯเข้าพื้นที่ร่วมพูดคุยกับผู้นำและสมาชิก CBO กลุ่มรมณีย์ เกี่ยวกับแนวทางรูปแบบการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรับพื้นฐานด้านภาษาให้เด็กและเยาวชนในชุมชน ในโอกาสนี้ ผู้นำกลุ่มและสมาชิกร่วมปรึกษาการจัดงานรดน้ำผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะนำกิจกรรมวัฒนธรรมประจำชาติของชาวเมียนมาไปเเสดงจำนวน 2 ชุด
วันที่ 10เมษายน 2567 CBOs บางนายสี จ.พังงา ได้พูดคุยเกี่ยวกับการซื้อบัตรประกันสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ติดตาม โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อบัตรและสิทธิของบัตรสุขภาพแรงงานฯในกลุ่มผู้ติดตามให้กับผู้นำและสมาชิก CBO และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของสถานะบุคคลในการที่เด็กมีสูติบัตร เลข 13 หลักตามกฎหมายไทยกับกลุ่มผู้ปกครองที่เป็นสมาชิก CBOs ได้รับทราบสิทธิเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มเด็กผู้ติดตาม
วันที่ 12 เมษายน 2567 สนับสนุนการประชุมกลุ่มแรงงานฯคุระบุรี โดยเวทีการประชุมผู้นำกลุ่มมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลเอาใส่ใจบุตรหลานของตนเอง และเป็นผู้ปกครองที่บุตรหลานไว้วางใจสามารถปรึกษาได้เวลาลูกมีปัญหา เทคนิควิธีการสื่อสารอย่างไร โดยให้สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งกลุ่มย่อยและร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสื่อสารภายในครอบครัวในเวทีการประชุม/อบรมทำให้สมาชิกที่เป็นผู้ปกครองเกิดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ให้เกิดความสัมพันธ์ทีดีภายในครอบครัว
 
วันที่ 21 เมษายน 2567 สนับสนุนการประชุมแรงงานฯกลุ่มหลังปั๊ม ปตท.บางม่วง โดยมีการพูดคุยสถานการณ์การทำงานประจำเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต้องห้ามของคนต่างด้าวที่สามารถทำได้ และสอนวิธีการสังเกตเอกสารใบอนุญาตทำงานทั้งชื่อนายจ้างปัจจุบันและประเภทงาน
แบ่งปันเรื่องราวดีๆ