เยี่ยมพี่น้องเเรงงานข้ามชาติ จังหวัดระนอง

ในเดือนมีนาคม 2567  เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับผู้นำเเรงงานข้ามชาติในชุมชน ได้ลงพื้นที่พูดคุยตามกลุ่ม CBOs (Community–Based Organization) ในจังหวัดระนอง เพื่อเป็นการเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มเเข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งครบ เพื่อพวกเขาได้เข้าถึงสิทธิพึ่งจะได้รับอย่างมีคุณภาพ และสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนต่อไป
“ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” (ยน 15:12)
แบ่งปันเรื่องราวดีๆ