อบรมให้กับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ระนอง ได้จัดอบรมด้านสิทธิ์ให้กับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระนอง  เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการค้ามนุษย์ การป้องกันบังคับใช้แรงงาน การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว หรือป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งจะช่วยพวกเขาให้ปกป้องตนเองจากสถานการณ์ข้างต้นได้อย่างดี และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย

 

 

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ