อบรมและให้ความรู้ด้านสิทธิและกฎหมาย พื้นที่บางมรวน จังหวัดพังงา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่พังงา ลงพื้นที่ชุมชนบางมรวน ให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างการทำงานและการป้องกันการค้ามนุษย์ในชุมชนให้กับกลุ่มผู้นำจิตอาสาชุมชนบางมรวน บางม่วงและปากวีป เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนต่อไป

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ