อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นที่ฐาน สิทธิเด็กและการป้องกันการค้ามนุษย์

วันที่ 10 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นที่ฐาน สิทธิเด็ก การป้องกันการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานในชุมชน โดยผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มสตรีและเยาวชนชาวเมียน พื้นที่อำเภอคุระบุรี จ.พังงา รวมจำนวน 25 คน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้นำจิตอาสา CBOs กลุ่มคุระบุรี ที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่ ประสานงานผู้เข้าร่วมอบรม และยังร่วมเป็นวิทยากรอบรม ทำให้งานครั้งนี้บรรลุเป้าหมายด้วยดี
แบ่งปันเรื่องราวดีๆ