อบรมสิทธิมนุษยชนให้กับแรงงานข้ามชาติ พื้นที่ระนอง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี พื้นที่ระนอง ได้จัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพี่น้องเเรงงานข้ามชาติ จำนวน 10 คน โดยให้ความรู้เรื่อง การป้องกันการเเสวงหาประโยชน์ทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกันในชุมชน ให้ใช้สื่อออนไลน์อย่างมีประโยชน์และรู้เท่าทันภัยจากสื่อต่างๆ ในการอบรมครั้งนี้ พี่น้องเเรงงานได้ฝึกคิดวิเคราะห์และมีส่วนร่วมกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ผ่านทางกิจกรรมเรือมนุษย์และ Butterfly Effect เพื่อให้พวกเขามีมุมมองในการปกป้องและป้องกันการเเสวงหาประโยชน์ทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ในชุมชนของตน

 

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ