อบรมด้านสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการค้ามนุษย์ พื้นที่ระนอง

วันที่ 23 เมษายน 2023 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ระนอง จัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการค้ามนุษย์ ให้กับพี่น้องแรงงานเมียนมาจำนวน 10 คน โดยใช้กระบวนการ Brainwriting Pool ในการเชื่อมโยงข้อมูลและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจ

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ