อบรมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน พื้นที่ระนอง

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ระนอง ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเเก่เเรงงานข้ามชาติ จำนวน 10 คน เพื่อให้พวกเขาตระหนักรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตนพึ่งมี และเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และเเรงงานบังคับ โดยในการอบรมครั้งนี้มีเเรงงานข้ามชาติหลายคนได้เเบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ความยากลำบากในการอพยพหนีสงครามจากถิ่นฐานต้นกำเนิด ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปเเบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องในชุมชนต่อไป

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ