หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พื้นที่ระนองพัฒนา ซอย 7

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้นำหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ลงชุมชนย่านระนองพัฒนาซอย 7 ซึ่งเป็นชุมชนของเเรงงานข้ามชาติ ในการนี้ได้ทำการตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้น ให้กับแรงงานจำนวน 65 คน เเบ่งเป็นเด็กเยาวชน 12 คน และ ผู้ใหญ่ 53 คน โดยโรคที่พบในเด็กเยาวชนมากที่สุด คือ ระบบทางเดินหายใจ สำหรับโรคที่พบในผู้ใหญ่มากที่สุดคือ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งการลงพื้นที่ของหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ สร้างความตระหนักรู้ในการดูเเลสุขภาพและสุขอนามัยของเเรงงานและชุมชนบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งเสริมภูมิคุ้มกันในการดูเเลตนเองให้ห่างไกลจากโรค และเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพอย่างดี

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ