ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมให้กับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ เรื่องการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน โทษภัยของสารเสพติด และการใช้สื่อออนไลน์แบบสร้างสรรค์

01-24-ระนอง วันที่ 24-25 มกราคม 2565 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมให้กับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ เรื่องการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน โทษภัยของสารเสพติด และการใช้สื่อออนไลน์แบบสร้างสรรค์ กิจกรรมจัดขึ้นที่มูลนิธิมาริสเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจำนวน 90 คน เป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่เป็นนักเรียนอยู่ที่มูลนิธิมาริสเอเชีย

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ