ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯเข้าพื้นที่กับอาสาสมัครฯและผู้นำกลุ่ม เยี่ยมเยียนร่วมพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มและชุมชน เพื่อประเมินความต้องการด้านการศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ หาแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม ร่วมวิเคราะห์ความจำเป็นในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรับพื้นฐานด้านภาษาให้เด็กและเยาวชนในชุมชน โดยมีการเข้าพื้นที่ชุมชนปากคลอง บ้านท่าหัน บ้านสะพานเสือ และบ้านปลายวา รวมทั้งเข้าพบกำนันตำบลรมณีย์เพื่อร่วมปรึกษากับเกี่ยวประเด็นดังกล่าว

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ