ร่วมประชุมเตรียมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 19 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ