พบปะ CBOs พื้นที่พังงา เดือนมกราคม

วันที่ 5 มกราคม 2567
ศูนย์สังคมพัฒนา ฯ เยี่ยมเยียนกลุ่มจิตอาสาพี่น้องแรงงานลูกเรือประมงบ้านน้ำเค็ม โดยทางกลุ่มได้ร่วมกันสรุปบทเรียนการทำงานหนึ่งปีที่ผ่านมาร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ รวมทั้งมีการรวบรวมเงินเพื่อซื้อของเตรียมงานบุญประจำปี 2567 ในส่วนของเยาวชนในกลุ่มมีการวางแผนจะลงแข่งขันฟุตบอลในงานระดมทุนของมูลนิธิส่องสว่าง และทางกลุ่มได้รวบรวมเงินร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ ซื้อขนมสำหรับแจกเด็ก ๆ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567
ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สนับสนุนความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายแรงงานฯ กลุ่มรมณีย์ โดยได้มีการประชุมพบปะพูดคุย สรุปสถานการณ์การทำงานด้านสังคมของกลุ่ม ประจำปี 2566 รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกของขวัญส่งความสุขให้กับสมาชิกในกลุ่มในโอกาสปีใหม่ 2567 ณ ชายทะเลหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า


แบ่งปันเรื่องราวดีๆ