พบปะ เยี่ยมเยียน CBOs พื้นที่ภูเก็ต เดือนมกราคม

วันที่ 18 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมการประชุมประจำเดือนของกลุ่ม Myint Ta Che brotherhood group ร่วมแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมาย พรบ.คุ้มครองแรงงาน ณ ชุมชนรุ่งรวี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 19 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เยี่ยมเยียนติดตาม กลุ่ม CBO Group bypass เป็นโอกาสได้ร่วมประชุมประจำเดือนกับกลุ่ม ได้มีการอัพเดทความเป็นอยู่ในชุมชน แลกเปลี่ยนสถานการณ์ในชุมชน อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับการต่อเอกสารประจำตัวของแรงงาน มติ ครม. วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

วันที่ 20 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่ชุมชน ซอยธงชัย ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมประจำเดือน ติดตามการทำงานของกลุ่มสตรี และเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีชาวเมียนมาร์ แลกเปลี่ยนสถานการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับชุมชน ถอดบทเรียน และอัพเดตการทำบัญชีรายรับรายจ่าย อีกทั้งได้ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้กับสมาชิก

วันที่ 21 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่วัดบ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ติดตามการประชุมประจำเดือน การทำงานของกลุ่ม Dhamma Tukka Yatana แลกเปลี่ยนสถานการณ์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ปรึกษาหารือเรื่องการคัดเลือกฝ่ายบัญชี  และส่งมอบงานให้กับสมาชิกคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมพัฒนากลุ่มในการช่วยเหลือและเป็นจิตอาสาของสังคมสืบต่อไป

วันที่ 21 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องแรงงาน ร่วมประชุมประจำเดือน ติดตามการทำงานของกลุ่ม Group Voluntary Interpreter Phuket  ความเป็นอยู่ของสมาชิก แลกเปลี่ยนสถานการณ์ และปรึกษาหารือเรื่องการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม ณ บ้านพักแกนนำป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนพี่น้องแรงงานกลุ่มเกาะสิเหร่ และร่วมประชุมประจำเดือน ณ บ้านแกนนำแพปอ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการอัพเดตความรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างสิทธิประกันสังคมและบัตรประกันสุขภาพ ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ