พบปะ พูดคุยเครือข่ายผู้นำ CBOs พื้นที่พังงา

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่พังงา สนับสนุนกิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้นำCBOs ระดับจังหวัด เพื่อให้เเกนนำเเรงงานแต่ละกลุ่มมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การช่วยเหลือชุมชนแรงงาน แบ่งปันสถานการณ์และบทเรียนที่ได้จากการทำงานตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ