ประสานการจัดงานฌาปนกิจสมาชิก CBO

วันที่ 9 -11 มกราคม 2567
ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ช่วยประสานงาน จัดงานฌาปนกิจศพ แก่สมาชิกกลุ่ม Dhamma Tukka Yatana ที่ได้เสียกะทันหัน โดยกลุ่ม Dhamma Tukka Yatana เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ วัดบ้านเกาะสิเหร ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และโอกาสนี้กลุ่ม Dhamma Darna Light และ National Development Association ได้มาร่วมช่วยงานเป็นเวลา 3 วัน กับ 2 คืน เป็นการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันและกันของเครือข่าย

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ