ประชุม CBOs กลุ่มคุระบุรี จ.พังงา

วันที่ 10 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมกับผู้นำและสมาชิก CBO กลุ่มคุระบุรี รวมผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ 27 คน  โดยผู้นำกลุ่มได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเฝ้าระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบ้านหรือชุมชน เนื่องจากตอนนี้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแพปลา มีตำรวจเข้าตรวจจับกุม และยังฝากไปประชาสัมพันธ์ต่อให้สมาชิกในชุมชนเพื่อนบ้านได้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวด้วย
ผู้นำได้พูดคุยสร้างแนวคิดการทำงานในรูปแบบเครือข่ายภายในอำเภอคุระบุรี ซึ่งประกอบด้วยหลายชุมชน เช่น ชุมชนแพปลาคุระบุรี ชุมชนนางย่อน ชุมชนทุกรักษ์ ฯลฯ ควรจะช่วยเหลือกันและกัน ทำงานเป็นเครือข่ายระหว่างชุมชน อย่าแบ่งแยกว่าชุมชนใคร ชุมชนมัน เพราะเราคือเครือข่าย CBO กลุ่มคุระบุรี นอกจากนี้ ผู้นำยังได้ให้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม พูดคุยให้เห็นถึงความสำคัญของการประชุมหรือการอบรมต่าง ๆ เพราะเป็นโอกาสให้ตนเองได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ ซึ่งล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อพี่น้องแรงงานชาวเมียนมา จะได้สามารถปกป้องตนเองและเพื่อนพี่น้องในชุมชนจากการถูกละเมิดสิทธิ
แบ่งปันเรื่องราวดีๆ