ประชุมเครือข่ายจิตอาสาผู้นำแรงงานฯ พื้นที่พังงา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำจังหวัดพังงาสนับสนุนการประชุมเครือข่ายจิตอาสาผู้นำแรงงานฯ และผู้นำ CBOs ระดับจังหวัดพังงา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานฯ ในแต่พื้นที่ โดยในวาระประชุม ได้ร่วมกันสรุปกระบวนการทำงาน และข้อท้าทายในการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องแรงงานฯ แต่ละพื้นที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งวางแผนการทำงานของ CBOs แต่ละกลุ่ม และแผนงานของ CBO ระดับจังหวัดพังงา ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไร้ญาติและขาดทุนทรัพย์

   

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ