ประชุมกับเครือข่ายผู้นำเเรงงานข้ามชาติ กลุ่มCBOs ในพื้นที่ภูเก็ต

วันที่ 8 เมษายน 2566 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมประชุมกับเครือข่ายผู้แทนกลุ่มCBOs ในพื้นที่ภูเก็ต อัพเดตสถานการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันวางแผนการทำงาน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผ่านผู้นำในชุมชนที่มีใจรักที่จะทำงานด้านจิตอาสาสังคม ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมกับทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ