ประชุมกลุ่ม CBOs พี่น้องลูกเรือประมงบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา

วันที่ 4 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่พังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้นำจิตอาสาทีมใหม่ช่วยทำงานของกลุ่มจิตอาสาพี่น้องลูกเรือประมงบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ร่วมกันสรุปบทเรียนการทำงานของกลุ่ม ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้กลุ่มและคณะกรรมชุดใหม่ได้มีแนวทางการทำงานในอนาคต และสรุปบทเรียนการจัดงานงานบุญวันมาฆบูชาที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งประธานกลุ่มคนเก่าได้กล่าวให้กำลังใจให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ และจะช่วยเป็นที่ปรึกษากลุ่ม เสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป

 

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ