บุตรหลานเเรงงานข้ามชาติกับจิตอาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี พื้นที่ภูเก็ต ได้นำเยาวชนบุตรหลานแรงงานฯจากศูนย์การเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการสภาเด็กและเยาวชน จิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยการเก็บขยะ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สารวัตรนักเรียน และ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยร่วมจิตอาสา ในการเก็บขยะ และทำความสะอาด ที่วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) บ้านโคกโตนด ถนนเจ้าฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้กิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างจิตอาสา รณรงค์สาธารณะเสริมสร้างมิตรภาพเยาวชนไทยและเยาวชนเมียนมาผ่านการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้บุตรหลานแรงงานฯ ได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนคนไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ