ทบทวนสถานการณ์เเรงงานในพื้นที่พังงากับภาคีเครือข่าย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ฝ่าย External Relations และ M&E พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการของศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายด้านแรงงานข้ามชาติเพื่อทบทวนสถานการณ์แรงงานฯ ในพื้นที่และร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย วางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการทำงานในระดับพื้นที่จังหวัดพังงา จัดโดยมูลนิธิสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP FOUNDATION) ณ โรงแรมเขาหลักออร์คิด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ