งานประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ ฟังพระธรรมเทศนา และพิธีจุดเทียนประทีป

วันที่ 30 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมงานประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ ฟังพระธรรมเทศนา และพิธีจุดเทียนประทีป เพื่อมีแสงสว่างนำทางชีวิต ณ ศาลาอเนกประสงค์  วัดโฆษิตวิหาร  ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีพี่น้องแรงงานเพื่อนบ้านพร้อมใจกันนำ น้ำสะอาดลอยด้วยดอกไม้ มาร่วมกันรดน้ำต้นโพธิ์ ในงานมี ไหว้พระ สวดมนต์  เลี้ยงอาหารพื้นบ้านของพี่น้องแรงงานเมียนมาร์  โดยมีคนเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ทุกคนที่มาร่วมงานแต่งกายตามพื้นเมืองของเมียนมาร์ มีรอยยิ้ม ความศรัทธา ความสามัคคี และกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ