กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเเรงงานข้ามชาติประจำเดือน พื้นที่ภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 8 พ.ค 66 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ภูเก็ต ร่วมเยี่ยมเยียมประชุมพบปะพูดคุยกับผู้นำและสมาชิก กลุ่มผู้หญิง ณ ซอยธงชัย ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง มีการพูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชน ผลกระทบ การทำงานด้านจิตอาสาช่วยเหลือแรงงานด้วยกัน ติดตามเรื่องกฎหมายการต่อใบอนุญาตทำงาน และให้คำแนะนำเรื่องการเข้าระบบการศึกษาของเด็กในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 9 พ.ค 66 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ภูเก็ตและอาสาสมัครชุมชน ร่วมเยี่ยมเยียมประชุมพบปะพูดคุยกับผู้นำและสมาชิก กลุ่มพี่น้องมิตตาเซ็ง ณ รุ่งรวี ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง มีการอัพเดทการทำงานระหว่างสมาชิกกับชุมชน การช่วยเหลืองานบำรุงวัด อัพเดตเรื่องกฎหมายการด้านสุขภาพ และการร่วมกันสร้างเจดีย์ลำลองที่วัดโฆษิตวิหาร

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 7.00-9.30 น เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ  ได้เข้าร่วมการประชุมของกลุ่ม ดาม มะ ดา นะ  เพื่อสอบถามสถานการณ์แรงงาน ถอดบทเรียนการทำงานร่วมกันของกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยน สิ่งที่ได้ทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา และในโอกาสนี้ทางเครือข่ายอาสาสมัครผู้นำชุมชน ได้มีการทำกิจกรรมทำความสะอาดที่วัดโฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ อีกด้วย ทำให้อาสาสมัครที่มาร่วมการประชุมได้มีโอกาสร่วมกันสร้างบุญกุศลและมีมิตรภาพที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ