กิจกรรมเด็กประจำเดือนมกราคม “ศิลปะถ้วยกระดาษสีสันแฟนตาซี”

กิจกรรมเด็กประจำเดือนมกราคม “ศิลปะถ้วยกระดาษสีสันแฟนตาซี” จัดขึ้น ณ ชุมชนข้างคลองบางม่วง มีเด็ก ๆ และชุมชนทับตะวัน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 66 คน (ชุมชนข้างคลอง 36 คน และชุมชนทับตะวัน 30 คน)

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ