กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ(CBOs)

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ(CBOs) ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในพื้นที่ ติดตามการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้เรื่องสิทธิ ข้อกฎหมาย และแนวทางการแก้ปัญหา

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ