การพบปะกันของกลุ่มผู้นำแรงงานข้ามชาติ (CBOs) ระหว่างจังหวัด

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สนับสนุนให้เกิดการประชุม การพบปะกันของกลุ่มผู้นำแรงงานข้ามชาติ (CBOs) ระหว่างจังหวัด ร่วมด้วยจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา
เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการทำงาน การแบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำแรงงานข้ามชาติ
กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จ.พังงา มีผู้นำแรงงานข้ามชาติจาก 21 กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม
โดยผู้นำแรงงานข้ามชาติเป็นผู้นำกระบวนการประชุม กิจกรรมสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจ ร่วมรับฟัง ร่วมแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การทำงานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบ่งปันเรื่องราวดีๆ