คณะทำงาน

ข่าวและกิจกรรม

DISAC x Enfants du Mékong

โครงการเด็กลุ่มแม่น้ำโขง (Enfants Du Mekong) เป็นองค์กรหนึ่งของชาวฝรั่งเศส...

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดการชุมชนหมู่คณะให้เข้มแข็ง

งานพัฒนามนุษย์ในทุกมิติ (Integral Human Development) ถือเป็นงานหลักของศูนย์สังคมพัฒนา...

อ่านเพิ่มเติม...

คน สัตว์ พืชพันธุ์ และสิ่งแวดล้อม: ความเกี่ยวข้องที่สัมพันธ์พึ่งพากัน

คำนำ มนุษย์ สัตว์และพืชพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น...

อ่านเพิ่มเติม...