อบรมเชิงปฏิบัติความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพี่น้องเเรงงานข้ามชาติ

วันที่ 16 เมษายน 2023 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่พี่น้องแรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่ตำบลบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยอบรมในหัวข้อกฎหมายสิทธิแรงงานและการเฝ้าระวังการป้องกันการค้ามนุษย์ในชุมชน ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำร่วมแสดงคามคิดเห็น พร้อมทั้งฝึกทักษะต่าง ๆ เพื่อจะนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับสมาชิกในชุมชน และจะได้ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกัน ช่วยเหลือกันและกันในชุมชน

 

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ