อบรมกฎหมายให้กับผู้นำแรงงาน เรื่องสัญญาจ้างและกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ

12 มกราคม 2565 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ พื้นที่ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายให้กับผู้นำชุม เรื่องการเรียนรู้สัญญาจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวนผู้ 12 คน โดยได้เน้นในภาคปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ในเนื้อหาที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ