พบปะ พูดคุยเเกนนำข้ามชาติ พื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ระนอง จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับเเกนนำข้ามชาติ เครือข่ายที่ทำงานร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ ซึ่งเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์เเรงงาน ชีวิตสังคม และการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิเกี่ยวกับการนำบุตรหลานเเรงงานข้ามชาติเข้าศึกษา
ในประเทศไทย ซึ่งการประชุมเเกนนำนี้จะเป็นเวทีที่ช่วยสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อช่วยเเก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของตนร่วมกันอย่างดี อีกทั้งเป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยเหลือเพื่อนเเรงงานที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ