ประชุมกลุ่มเเรงงานข้ามชาติ พื้นที่บางม่วง จังหวัดพังงา

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯประจำจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมพบปะพูดคุยกับ CBOs กลุ่มหลังปั๊ม ปตท.บางม่วง เกี่ยวกับสถานการณ์การช่วยเหลือกิจกรรมงานบุญในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมา รวมทั้งสอบถามสภาพปัญหาของแรงงานในพื้นที่ โดยผู้นำและสมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนด้วยความตั้งใจในเวทีการพูดคุย

 

 

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ