จัดอบรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชนให้เยาวชนและสตรีชาวเมียนมา

วันที่ 16 มกราคม 2565 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชนให้เยาวชนและสตรีชาวเมียนมา เพื่อการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Little amazon home ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า มีผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชน จำนวน 11 คน และสตรี 10 คน

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ