กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเเรงงานข้ามชาติ พื้นที่พังงา

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ผู้นำกลุ่มและสมาชิก CBOs คุระบุรีร่วมประชุมพูดคุย โดยผู้นำกลุ่มให้คำแนะนำการขับขี่รถในชุมชนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงให้พูดคุยกรณี สิทธิแรงงานของลูกเรือประมงกรณีเสียชีวิต สามารถใชสิทธิเบิกเงินจากกองทุนเงินทดแทนได้ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับสิทธิ แรงงานที่พึ่งจะได้รับ โดยให้แนวทางกับสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีสิทธิตามกฎหมายแรงงานกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จังหวัดพังงา ร่วมเยี่ยมเยียมประชุมพบปะพูดคุยกับผู้นำและสมาชิกCBOs กลุ่มรมณีย์พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชน การช่วยกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เช่นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และแผนการทำงานของกลุ่มในอนาคตร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ และองค์กรอื่นๆ

 

 

 

 

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับ CBOs กลุ่มบางมรวน เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชุมชนหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และทางกลุ่มร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการระดมเงินทำบุญช่วยเหลือ กรณีแรงงานที่ประสบปัญหาเจ็บป่วยไม่สบายที่มีความยากลำบาก /งานศพและงานบุญ รวมถึงแลกเปลี่ยนสถานการณ์แรงงานในพื้นที่ และวางแผนกิจกรรมที่จะร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ